Najczęściej stosowane domieszki do betonu

Beton jest podstawowym materiałem budowlanym, niezbędnym do wykonywania elementów przenoszących duże obciążenia, a także produkcji rozmaitych prefabrykatów. Powstają z niego m.in. płyty fundamentowe, stropy, a także słupy, dźwigary, nadproża i schody. Jest nieodzowny w drogownictwie, zarówno do przygotowania elementów konstrukcyjnych, jak i nawierzchni. W różnych zastosowaniach potrzebne będą jednak betony o różnych cechach. Sposobem na ich otrzymanie jest wykorzystanie odpowiedniej receptury, a więc właściwego cementu i kruszywa, a także utrzymanie prawidłowych proporcji między nimi a wodą oraz rozmaitymi dodatkami. Materiał o parametrach dostosowanych do wymogów konkretnego projektu można zamówić w dobrej betoniarni. W Krasnymstawie najlepszą ofertę przedstawia Betoniarnia Wojtal. Przekonajmy się, jakie dodatki mogą trafić do betonu i dlaczego.

 

Jakie są podstawowe parametry betonu?

Najważniejsza charakterystyka betonu to jego wytrzymałość na ściskanie, wskazująca na to, jaką masą może być obciążony element. Liczy się też odporność na zginanie, istotna, gdy chodzi o płyty stropowe czy betonowe dźwigary. Znaczenie ma wytrzymałość na rozłupywanie, przy występowaniu nacisku punktowego, a ponadto odporność na rozciąganie. Trzeba też zwracać uwagę na m.in. mrozoodporność i wodoodporność, urabialność i płynność.

Jak poprawia się właściwości betonu?

Sposobem na poprawę właściwości betonu jest wprowadzanie do niego domieszek. W grę wchodzą m.in. dodatki napowietrzające, które powodują powstawanie pęcherzyków powietrza zapewniające redukcję tworzenia się kapilar. Często stosuje się też domieszki przyspieszające, podnoszące tempo wiązania. Wykorzystywane są też plastyfikatory, które zmniejszają zużycie wody zarobowej przez redukcję jej napięcia powierzchniowego czy superplastyfikatory gwarantujące łatwiejsze rozproszenie zaczynu.